مشارکت درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی سال ۱۳۹۵

مشارکت درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی سال ۱۳۹۵

در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۵ اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست درکارگاه تکمیلی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب گاوخونی که در

Read more

برگزاری کارگاه آموزشی «من و محیط زیست» دفتر مرکزی پیام نور سال ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه آموزشی «من و محیط زیست» دفتر مرکزی پیام نور سال ۱۳۹۵

از برنامه های ابداعی و مختص جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان کارگاه آموزشی (من و محیط زیست) می باشد که برای اقشار

Read more