گرامیداشت روز ملی هوای پاک سال ۱۳۹۵

گرامیداشت روز ملی هوای پاک سال ۱۳۹۵

حضور اعضای جمعیت زنان در برنامه گرامیداشت روز ملی هوای پاک در سال ۱۳۹۵ و آگاهی رسانی و آموزش همگانی در این خصوص با حضور اقشار مختلف از جمله دانش آموزان و با حضور جناب آقای مهندس ظهرابی رییس اداره محیط زیست اصفهان.