گرامیداشت روز جهانی تالاب ها و هفته هوای پاک سال ۱۳۹۵

گرامیداشت روز جهانی تالاب ها و هفته هوای پاک سال ۱۳۹۵

گرامیداشت روز جهانی تالاب ها و هفته هوای پاک با اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و در کنار دانش آموزان مدرسه پسرانه دهخدا.