همایش روز ملی درختکاری سال ۱۳۹۵

همایش روز ملی درختکاری سال ۱۳۹۵

برگزاری همایش به مناسبت ۱۵ اسفنـد، روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی به همت جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.