برگزاری نخستین جشنواره ملی «فیلم کوتاه مستند زنده رود»

برگزاری نخستین جشنواره ملی «فیلم کوتاه مستند زنده رود»

نخستین جشنواره ی ملی فیلم کوتاه مستند زنده رود در دی ماه سال ۹۵ و در راستای حمایت از پویش ملی زاینده رود صدایم میزند واقع در تالار فرشچیان اصفهان، به همت جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برگزار شد.