«برنامه من و گلدونم» سال ۱۳۹۵

«برنامه من و گلدونم» سال ۱۳۹۵

برنامه ی آموزشی (من و گلدونم) که به جهت آشنایی با کاشت گل، نگهداری و مراقبت از گلها برای کودکان توسط  اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و به همراه بچه های محله زینبیه اصفهان برگزار شد.