افتتاح سرمحیط بانی تالاب بین المللی گاوخونی سال ۱۳۹۶

افتتاح سرمحیط بانی  تالاب بین المللی گاوخونی سال ۱۳۹۶

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ سرمحیط بانی و مرکز مدیریت تالاب بین المللی گاوخونی با همکاری جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان افتتاح شد. این مراسم با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.