جشنواره بادبادک ها

جشنواره بادبادک ها

به همت جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و با همکاری فرهنگسرای شاهین شهربرنامه  ی نیم روزه شاد و آموزنده برای کودکان به همراه والدین، کاشت بذر در گلدان ها به دست خود کودکان، تشویق به استفاده از کیسه پارچه ای، نقاشی های مرتبط با محیط زیست و…. در فرهنگسرای شاهین شهر