بزرگداشت روز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

بزرگداشت روز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

حفاظت از یوزپلنگ آسـیایی

همگـام با همه مـردم ایـران

اصفهان -خانه کودک و نوجوان

۱۳۹۴/۶/۹

 در روز بزرگداشت یوزپلنگ آسیایی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی اقدام به برگزاری بزرگداشتی برای این حیوان دوست داشتنی و در معرض خطر نمودند.

این برنامه ی سه ساعته در سالن آمفی تأتر خانه کودک و نوجوان برگزار گردید. برنامه در دو بخش کودکان و بزرگسالان برپا شد که جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست در قسمت آموزش کودکان فعالیت مؤثر و مفیدی داشت و توانست به کمک نقاشی و کاردستی به کودکان در رابطه با حفظ نسل یوزپلنگ آموزش دهد و با ایجاد کردن فضایی شاد و اهدای جوایز زیست محیطی کودکان را تشویق به شناخت کلی درباره این حیوان با ارزش کند.بخش بزرگسالان این برنامه نیز توسط انجن یوزپلنگ ایرانی برگزار گردید در آخر امیدواریم که توانسته باشیم قدمی تأثیر گذار برای حفاظت از این موجود برداشته باشیم.