همایش روز جهانی محیط زیست و تجلیل از فعالان زیست محیطی

همایش روز جهانی محیط زیست و تجلیل از فعالان زیست محیطی

با حضور استاندار اصفهان و اعضای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی

تجلیل از «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان» به عنوان سازمان مردم نهاد محیط زیستی برتر استان