مسابقه تالاب

مسابقه تالاب

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست  اصفهان هزار و پانصد كتابچه ويژه داستان نويسي و صحنه آرايي تالاب را بين دانش آموزان حوزه تالاب گاو خوني و شهر اصفهان  براي شركت در مسابقه تصویرسازی و داستان نویسی تالاب توزيع نمودند.

و در نهایت آثار بسیار ارزشمندی توسط دانش آموزان این مناطق خلق شده و به دبیرخانه مسابقه فرستاده شده است.