گرامیداشت روز زمین پاک ، پاکسازی فیلتر سیگار

به مناسبت ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ « روز جهانی محیط زیست» برنامه ای نیم روزه به حضور و همکاری واحد آموزش معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۸، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، دانش آموزان، بسیج، پاکبانان و شهروندان در محدوده شهر اصفهان برگزار شد.