کاشت بذر بادام وحشی در مراتع لته شور لنجان

جمعیت زنان مبارزه با آلودگـی محیط زیست روز ۲۶ آذر ماه سال ۹۶ همزمـان با طرح جنگلانه در سراسر ایران، با گروهی از شهروندان علاقمند اقدام به بذر کاری در مراتع کته شور بخش لنجان نمود.این برنامه ی نیم روزه با حضور کودکان سرشار از نشاط و بسیار امیدوار کننده بود و در نهایت حدود ۵۰ هکتار از ارازی بذر جدید کاشته شد.