روز ملی درختکاری

برگزاری همایش به مناسبت ۱۵ اسفنـد، روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی به همت جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.