دنیای شگفت انگیز تالاب ها

   برگزاری غرفه ی «دنیای شگفت انگیز تالاب ها» در نگارخانه ی سیتی سنتر اصفهان

با هدف آشنایی کودکان با کارکردهای تالاب ها

در این غرفه که به مدت ۴روز از ۱۶ الی ۱۹ شهریور ماه برگزار شد، کودکان با کارکردهای تالاب آشنا شده و بازی کلاژ تالاب گاوخونی را کامل کردند. همچنین در گوشه ای دیگر بازی «کاغذ و تا» با موضوع پرنده ها و خزندگان تالابی کودکان را مجذوب کرد. این نمایشگاه به همت و با مشارکت و تسهیل گری اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برگزار شد.